Behandling

For at komme i behandling, skal du henvises fra din praktiserende læge. Behandlingen er gratis (betalt via skatten) de første 10-20 gange. Vi har dog plads til et mindre antal selvbetalere uden henvisning i klinikkens virke. Pris efter aftale. Der kan forekomme ventetid på behandlingen. I ventetiden er det stadig din praktiserende læge eller en anden behandlende læge,  der har ansvaret for din behandling. Hvis du i ventetiden skulle finde et andet behandlingstilbud, vil vi bede dig give os besked herom. Aktuel ventetid kan ses på sundhed.dk 

Ved udredningen foretages en vurdering af diagnose og behandlingsmuligheder. Hvis der herefter laves en aftale om behandlingsforløb, lægges plan for forløbet. Der ordineres som regel blodprøver og hjertekardiogram som en del af udredningen.

Behandlingen foregår først og fremmest gennem samtale og ofte med støttende medicin, hvis lægen og patienten begge finder det hensigtsmæssigt. Behandlingen er selvfølgelig omfattet af reglerne om tavshedspligt.

Rapport vedr. Psykiatrisk Klinik efter lovpligtigt tilsyn ved embedslæge december 2013: klik her 

Ved ændring eller afbud til en samtale, bedes du rette henvendelse til klinikken i god tid. Dette gøres via mail eller telefon (se info her).
Udebliver du fra en tid, uden at melde afbud, vil du som hovedregel blive afsluttet fra behandlingen.

Klinikken rummer specialviden indenfor rådgivning og diagnostik vedrørende spektret af psykiatriske sygdomme. Bipolare sygdomme (tidligere maniodepressive lidelser), depressioner, OCD, Angstspektret, PTSD, Autismespektrum forstyrrelser, ADHD/ADD, misbrugsproblematikker samt diagnostik af biologiske lidelser der kan medføre psykiatriske problemstillinger

Der kan rapporteres utilsigtede hændelser både af pårørende og patienter på stps.dkI klinikken står en postkasse til Ros og Ris.

Klinikken er certificeret af IKAS (Institut for kvalitet og akkreditering i sundhedsvæsnet)
Klinikken har aftale med Sygesikringen
Klinikkens virker hører under FAS(Foreningen af speciallæger)